Wariat – człowiek cierpiący na dużą niezależność umysłową - Ambrose Gwinnett Bierce