Sen jest to skracanie sobie życia w tym celu aby je wydłużyć Tadeusz Kotarbiński