Psssyt – to dźwięki jaki słychać otwierając dobre piwko. Otwierając kapsel wyrównujemy ciśnienie i rozpuszczony w piwie dwutlenek węgla wydobywa się z wnętrza butelki. Z lekcji fizyki wiemy, że zwiększając ciśnienie możemy rozpuścić w cieczy większą ilość gazów. A co by było gdybyśmy mogli nasycić swoją krew (która w większości składa się z wody) dodatkową ilością np. tlenu? Okazuje się, że jest to możliwe i coraz powszechniej dostępne.

Pierwszymi tego typu urządzeniami były komory hiperbaryczne gdzie w warunkach zwiększonego ciśnienia oddycha się czystym tlenem lub powietrzem wzbogaconym w tlen. Komory te to zazwyczaj małe pojemniki na jedną osobę gdzie leżąc spędzamy kilkadziesiąt minut, nasycając swoje ciało tlenem.

Są także komory normobaryczne, w których poza dodatkowym tlenem, atmosfera jest wzbogacona także w dwutlenek węgla i wodór. Poza tym przypominają one bardziej małe mieszkania, w których można normalnie funkcjonować (mieszkać, pracować, spać), a więc komfort przebywania w takiej komorze jest znacznie wyższy.

Do komory normobarycznej wchodzi się przez śluzę gdzie wyrównywane jest ciśnienie. Wewnątrz komory panuje ciśnienie około 1500 hPa czyli o około 500 hPa wyższe od tego na zewnątrz komory.

W komorze jest całkiem przyjemnie i wygodnie; jest tu wszystko co potrzebujemy do spędzenia tu kilku godzin lub nawet kilku dni. Wewnątrz przypomina to raczej małe mieszkanie z salonem i aneksem kuchennym, sypialnią i ubikacją, a jedynie śluza wejściowa i wskaźniki na panelu kontrolnym przypominają gdzie się znajdujemy. Najbardziej znanym propagatorem tej metody jest dr Jan Pokrywka, który przyjmuje pacjentów w komorze normobarycznej w Szalejowie Górnym. Ale komory normobaryczne znajdziemy także w Orzeszu, Bojanowie, Goszczynie, Pankach Śląskich i Dzierżonowie.

Atmosfera panująca w komorze normobartcznej stanowi próbę odwzorowania atmosfery panującej na ziemi w czasach przedpotopowych i sprzyja zdrowieniu naszego organizmu.

Dzieje się to za sprawą podwyższonego ciśnienia i zmienionego składu atmosfery. W komorze normobarycznej w powietrze zawiera przeliczeniowe stężenie tlenu od 35 do 41%, przeliczeniowe stężenie dwutlenku węgla od 0,5 do 2% oraz wodór na poziomie  od 0,1 do 0,5%.

Polecamy zainteresować się tym tematem a jeśli masz możliwość to umów się na wizytę w komorze normobarycznej i skorzystaj z informacji jakie mogą przekazać specjaliści obsługujące takie komory.