Leczenie jest przywracaniem do równowagi zaburzonych żywiołów... w żywym ludzkim ciele. Leonardo da Vinci