Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia - Ali ibn abi TalibIm mniej nienawiści, tym więcej zdrowia – Ali ibn abi Talib