Wariat – człowiek cierpiący na dużą niezależność umysłową - Ambrose Gwinnett Bierce

Szymon Odyjas

Szymon Odyjas

Life is a journey - enjoy it.
Szymon Odyjas