Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł - Leonardo da Vinci

Szymon Odyjas

Szymon Odyjas

Life is a journey - enjoy it.
Szymon Odyjas