Sen jest to skracanie sobie życia w tym celu aby je wydłużyć Tadeusz Kotarbiński

Szymon Odyjas

Szymon Odyjas

Life is a journey - enjoy it.
Szymon Odyjas