Leczenie jest przywracaniem do równowagi zaburzonych żywiołów... w żywym ludzkim ciele. Leonardo da Vinci

Szymon Odyjas

Szymon Odyjas

Life is a journey - enjoy it.
Szymon Odyjas