Jakość podróży mierzy się w liczbie poznanych przyjaciół, a nie przejechanych kilometrach – Tim Cahill

„Jakość podróży mierzy się w liczbie poznanych przyjaciół, a nie przejechanych kilometrach” Tim Cahill

Szymon Odyjas

Szymon Odyjas

Life is a journey - enjoy it.
Szymon Odyjas