Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia - Ali ibn abi TalibIm mniej nienawiści, tym więcej zdrowia – Ali ibn abi Talib

Szymon Odyjas

Szymon Odyjas

Life is a journey - enjoy it.
Szymon Odyjas